0981288341

Kết cấu tấm MDF melamine lõi xanh chống ẩm